Welkom bij Op Maat BHV

Uw specialist in incompany trainingen van BHV,EHBO enVCA  

RI&E

Risico’s beperken is vooruitkijken

Basis voor het werken aan goede arbeidsomstandigheden is het kennen van de risico’s. Als u de risico’s van uw organisatie kent, kunt u gericht werken aan het voorkomen van ongewenste situaties en het voorbereiden op de inzet van uw bedrijfsnoodorganisatie. 

Elke organisatie kent bedrijfsspecifieke risico’s. Vaak zijn dit er meer dan u in eerste instantie denkt. Niet alleen mogelijke ongelukken met machines, materieel of aanwezigheid van gevaarlijke stoffen maar ook de werkdruk en de belasting van uw personeel kunnen behoorlijke risico’s vormen. Volgens de Arbowet (artikel 5) is elke werkgever verplicht om gevaren en risico beperkende maatregelen te beschrijven.

Aanvullende scenario's

Naast de standaardscenario’s die in het bedrijfsnoodplan staan, kan uw organisatie ook met specifieke calamiteiten te maken krijgen. Uitgaande van de risico inventarisatie en –evaluatie kunnen aanvullende scenario’s in het bedrijfsnoodplan opgenomen worden. Te denken valt aan:

·        een calamiteit met gevaarlijke stoffen;

·        verdachte enveloppen of pakketten;

·        de uitval van gas / water / elektriciteit;

·        een overval, gijzeling;

·        agressie en geweld;

·        besmetting en natuurgeweld.

Van iedere calamiteit waarvan het zinvol is deze op te nemen in het bedrijfsnoodplan kan een maatwerkscenario opgesteld worden.  

Wij willen u hier graag bij helpen en adviseren.