Welkom bij Op Maat BHV

Uw specialist in incompany trainingen van BHV,EHBO enVCA  

EHBO voor kinderen

Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een certificaat Eerste Hulp aan kinderen weet u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Ook krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen (0-1 jaar) en kinderen (1-puberteit) bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Algemeen

Een ongeluk zit in een klein hoekje': elk jaar belanden er tienduizend kinderen in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval in of rondom huis.

Wat doet u als uw kind zich verslikt in een snoepje of zich brandt aan een hete vloeistof? Moest het hoofd nou voorover of achterover worden gehouden bij die bloedneus? En, wat te doen met dat kraaltje in de neus of het oor? Kortom, allerlei situaties waarmee we allemaal wel eens worden geconfronteerd in de omgang met kinderen. Op Maat BHV organiseert een speciale cursus gericht op het behalen van het Oranje kruis certificaat 'Eerste Hulp aan kinderen'.

Voor wie?
Voor iedereen vanaf 16 jaar die met kinderen werkzaam is van 0 -16 jaar en zich wil scholen op het gebied van Eerste Hulp aan kinderen. Met dit certificaat voldoen gastouders aan de eisen die de Rijksoverheid aan hen stelt.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de GGD Nederland hebben aan gastouders de eis gesteld dat zij vanaf 1 januari 2010 in het bezit moeten zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis.

Iedere houder van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij Eerste Hulp verlenen. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat EHBO'ers zonder angst of belemmering Eerste Hulp kunnen verlenen.

Toelatingseisen
Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp. Diegenen die het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis al in hun bezit hebben, krijgen na afloop een vermelding op het diploma dat zij dit certificaat behaald hebben.

Cursusinhoud
In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten. Ook komen een aantal kinderziekten aan bod en hoe u dan kunt handelen. De cursusinhoud is gericht op de onderwerpen van de Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis.

De inhoud bestaat uit onder andere uit onderstaande onderwerpen:

 • Het kind en de ontwikkeling en zijn omgeving
 • Preventieve maatregelen
 • Vijf belangrijke punten
 • Kinderziekten en verschijnselen
 • Kindermishandeling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling (stabiele zijligging)
 • Letsel en ziekte van de luchtwegen (verslikking en verstikking > heimlich)
 • Gebruik AED
 • Vergiftiging
 • Kneuzing, verstuiking en ontwrichting (mitella)
 • Ernstige bloedingen en Shock (wonddrukverband)
 • Uitwendige wonden (brandwonden, insectenbeten, oog-, neus-, oor, tandletsels, bevriezing en botbreuken)

Cursusduur en lestijden
De cursus bestaat uit 1 lesdag van 09.00 tot 17.00 uur