Welkom bij Op Maat BHV

Uw specialist in incompany trainingen van BHV,EHBO enVCA  

Basis BHV

In het kader van de Arbowet is de werkgever verplicht een aantal medewerkers, conform de gestelde eisen, op te leiden als bedrijfshulpverlener. Daarnaast kunt u met een BHV cursus voor uw medewerkers flinke kosten of zelfs ergere problemen voorkomen.

Voor wie is de BHV Cursus?
Deze BHV cursus 
is bedoeld voor bedrijven die een deel van het personeel wil laten opleiden tot bedrijfshulpverlener. Na deze BHV cursus is het voor de werknemers mogelijk effectief op te treden bij calamiteiten.

Inhoud BHV Cursus
Na het volgen van deze BHV cursus is de werknemer in staat tot het verlenen van bijstand, waaronder:

* Eerste hulp; bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen,    uitwendige bloedingen, brandwonden,  botbreuken, oogletsels, toepassing van de AED;

* Beperking en bestrijding van een beginnende brand;                                                                    gebruik veiligheidsvoorzieningen, brandpreventievemaatregelen, de  branddriehoek, de ontwikkeling van brand;

* Ontruiming;                                                                                                                               begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtmiddelen;

Communicatie;                                                                                                                           het melden van een ongeval of brand, informeren van  hulpverleningsdiensten, gebruik communicatiemiddelen.

Maatwerk

Maatwerk is mogelijk en heeft veel voordelen. De risico's op uw locatie worden apart in kaart gebracht en de training wordt hierop aangepast.

Lesmateriaal
• Boeken van het NIBHV (Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening) 
• Verbandmateriaal en blusmiddelen

Vooropleiding
Voor de cursus bedrijfshulpverlening is geen vooropleiding vereist.

Opleidingsduur
2 dagen 

            

Certificaat
De BHV cursus 
 wordt afgesloten met een certificaat. Door uw personeel minimaal één keer per jaar de cursus BHV herhaling te laten volgen, blijven de opgedane kennis en vaardigheden met betrekking tot bedrijfshulpverlening op vereist niveau.