Op Maat BHV

Uw specialist in In Company training

Opmaat BHV is al 10 jaar gespecialiseerd in in company trainingen, dit houd in dat alle opleidingen op maat binnen uw eigen bedrijf worden verzorgd. Het grote voordeel daarvan is dat de training wordt afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie en wensen.

Tijdens een In company training sluit alle lesstof exact aan op uw specifieke bedrijfssituatie. Belangrijke vragen en/of problemen uit uw dagelijkse praktijk kunnen daarbij aan bod komen.
In korte tijd zijn uw medewerkers deskundig opgeleid zodat zij goed zijn ingespeeld op situaties in uw eigen organisatie. Een In company training vergroot de kennis en de kwaliteit van de individuele werknemer alsmede het draagvlak binnen uw organisatie.

Wij snappen ook dat er overdag gewerkt moet worden dus liever ’s-avonds een cursus of zelfs in het weekend? Geen probleem bij Opmaat BHV.

Vanaf 6 cursisten is in company training al rendabel, en bij 8 cursisten of meer ontvangt u bij ons kortingen die aardig kunnen oplopen.

Onze instructeurs hebben inmiddels hun sporen ruim verdiend bij de diverse overheidsinstellingen zoals, Brandweer en ziekenhuizen.
En onze instructeurs geven op constructieve wijze les.

OPLEIDINGEN

In het kader van de Arbowet is de werkgever verplicht een aantal medewerkers, conform de gestelde eisen, op te leiden als bedrijfshulpverlener.
Daarnaast kunt u met een BHV cursus voor uw medewerkers flinke kosten of zelfs ergere problemen voorkomen.

Voor wie is de BHV Cursus?
Deze BHV cursus is bedoeld voor bedrijven die een deel van het personeel wil laten opleiden tot bedrijfshulpverlener.
Na deze BHV cursus is het voor de werknemers mogelijk effectief op te treden bij calamiteiten.

Inhoud BHV Cursus
Na het volgen van deze BHV cursus is de werknemer in staat tot het verlenen van bijstand, waaronder:

Eerste hulp
Bewegingsstoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen, uitwendige bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels, toepassing van de AED.

Beperking en bestrijding van een beginnende brand.
Gebruik veiligheidsvoorzieningen, brand preventieve maatregelen, de branddriehoek, de ontwikkeling van brand.

Ontruiming
Begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtmiddelen.

Communicatie
Het melden van een ongeval of brand, informeren van hulpverleningsdiensten, gebruik communicatiemiddelen.

Maatwerk
Maatwerk is mogelijk en heeft veel voordelen. De risico’s op uw locatie worden apart in kaart gebracht en de training wordt hierop aangepast.

Lesmateriaal
Boeken van het NIBHV (Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening)
Verbandmateriaal en blusmiddelen

Vooropleiding
Voor de cursus bedrijfshulpverlening is geen vooropleiding vereist.

Opleidingsduur
2 dagen

Ook is het mogelijk de basisopleiding in 1 dag te doen.
De cursisten worden dan aangemeld voor een e-learning welke ongeveer 4 uur tijd in beslag neemt.
Na het volgen van de e-learning kunnen de cursisten in 1 dag de basisopleiding volgen.

Certificaat
De BHV cursus wordt afgesloten met een certificaat.
Door uw personeel minimaal één keer per jaar de cursus BHV herhaling te laten volgen, blijven de opgedane kennis en vaardigheden met betrekking tot bedrijfshulpverlening op vereist niveau.

Uw kennis en vaardigheden uit de basiscursus BHV opfrissen in een praktijkgerichte en interactieve cursus van 1 dag.

BHV-ers kunnen adequaat handelen bij acute noodsituaties doordat zij leren:

* Een beginnende brand te bestrijden
* Levensreddend te handelen
* Reanimeren (met AED)
* Communiceren tijdens een calamiteit
* En ontruimen en evacueren

Hiermee voldoet u weer aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet en ontvangt u een nieuwe, officieel erkende draagpas.

Bij een calamiteitenbestrijding is het noodzakelijk dat er door een Ploegleider BHV op een efficiënte wijze leiding wordt gegeven aan een groep BHV-ers.
Een Ploegleider BHV dient er ook voor te zorgen dat de BHV-ploeg geoefend wordt en blijft en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd.

Deelname en inhoud cursus Ploegleider BHV.

Wie verantwoording draagt voor of zich bezighoudt met de uitvoering van het BHV-beleid binnen de eigen organisatie en beschikt over een geldig Basisdiploma BHV komt in aanmerking voor de cursus Ploegleider BHV.
Deze cursus bestaat uit 2 lesdagen van 09.00 tot 16.30 uur waarin alle facetten aan bod komen die behoren tot de taak van Ploegleider.
De korte, praktijkgerichte cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten.

Tijdens de cursus Ploegleider BHV worden de volgende onderwerpen behandeld:

* Wet en regelgeving Bedrijfshulpverlening en de Ploegleider
* Werken met scenario’s
* Leidinggeven aan de BHV-inzet
* Alarmering en communicatiemiddelen

Om uw taken als Ploegleider BHV optimaal te kunnen blijven uitvoeren, dient u jaarlijks terug te komen voor een herhaling.
Ploegleider BHV is een verantwoordelijke taak waarbij het belangrijk is om vaardigheden en theorie regelmatig op te frissen.
De cursus Herhaling Ploegleider BHV is bestemd voor iedereen die de geldigheid van het NIBHV Diploma Ploegleider BHV wil behouden.
Een Ploegleider BHV dient in het bezit te zijn van zowel een geldig diploma BHV als een diploma Ploegleider BHV.

Inhoud

De cursus Herhaling Ploegleider BHV duurt één dag van 09.00 tot 16.30 uur.
Jaarlijks komen de belangrijkste onderdelen van de cursus Ploegleider BHV terug zodat u op een goede manier leiding kunt blijven geven aan uw BHV-ploeg.
De korte, praktijkgerichte cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten.

Voor wie bestemd?

Alle medewerkers binnen uw organisatie die bekend moeten zijn met de werking en het gebruik van kleine blusmiddelen.

Tijdens de training leren de deelnemers meer over (brand)veiligheid, verbranding en de brandklassen en over de juiste blusmiddelen voor een voorkomende situatie.
Ook het gebruik en de werking van diverse kleine blusmiddelen komen aan de orde.

Dagelijks gebeuren er ongelukken.
Thuis, op straat of op het werk. Variërend van ernstige tot minder ernstige ongevallen.
Nog te vaak wordt er bij een ongeluk vertrouwd op het initiatief van een voorbijganger of collega, of wacht men op een arts of een ambulance. In zo’n geval kan een EHBO cursus van levensbelang zijn!
Na het volgen van de EHBO cursus bent u in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen aan een medemens.
Bovendien kunt u met inzicht en kennis van letsels helpen om preventief ongelukken te voorkomen.

Inhoud en EHBO examen

De Basiscursus EHBO bestaat uit drie lesdagen van 09.00 tot 17.00 uur waarin alle aspecten u worden bijgebracht om Eerste Hulp te kunnen verlenen.
Om de praktijkoefeningen zo realistisch mogelijk te maken, worden Lotusslachtoffers ingeschakeld die een ongevalsituatie naspelen. U leert dan de theorie direct toe te passen in de praktijk.
Hierdoor zult u de Basiscursus EHBO als boeiend en dynamisch ervaren!

De EHBO cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten conform de richtlijnen van het Oranje Kruis en behandelt de volgende onderwerpen:

* Vijf belangrijke punten
* Stoornissen in het bewustzijn
* Stoornissen in de ademhaling
* Stilstand van de bloedsomloop
* Ernstige uitwendige bloedingen
* Shock
* Het gebruik van een AED
* Brandwonden
* Kneuzing en verstuiking
* Ontwrichting en botbreuken
* Oogletsels en vergiftiging
* Elektriciteitsongevallen
* Letsels door koude en letsels door warmte
* Vervoer over korte afstand
* Verband en hulpmiddelen
* Het menselijk lichaam

De Basiscursus EHBO wordt op de derde dag afgesloten met een erkend Oranje Kruis EHBO examen.
Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Bij goed gevolg ontvangt u het Oranje Kruis Diploma Eerste Hulp.

Het Diploma Eerste Hulp behoudt, mits u jaarlijks deelneemt aan de Herhalingscursus EHBO, twee jaar zijn geldigheid.

Conform de richtlijnen van het Oranje Kruis dienen EHBO-ers hun theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil te houden. Dit is mogelijk tijdens een EHBO herhalingscursus. Het Diploma Eerste Hulp kan alleen door deelname aan een jaarlijkse Herhalingscursus EHBO worden verlengd. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig Oranje Kruis Diploma EHBO.

Inhoud herhaling EHBO opleiding

De Herhalingscursus EHBO bestaat uit één lesdag van 09.00 tot 16.30 uur en wordt verzorgd door zeer ervaren docenten.
Jaarlijks worden de meest voorkomende EHBO handelingen herhaald.
Daarnaast komen er een aantal competenties om het jaar aan bod.

De jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn:

* Stoornissen in het bewustzijn
* Stoornissen in de ademhaling
* Gebruik van de AED
* Stilstand van de bloedsomloop
* Ernstige uitwendige bloedingen en shock
* Uitwendige bloedingen
* Brandwonden
* Kneuzing en verstuiking
* Ontwrichting en botbreuken
* Oogletsels en vergiftiging
* Elektriciteitsongevallen
* Letsels door koude
* Letsels door warmte
* Vervoer over korte afstand
* Verband en hulpmiddelen
* Het menselijk lichaam

Certificering

Indien u jaarlijks de EHBO opleidingen met voldoende resultaat doorloopt ontvangt u iedere twee jaar het Oranje Kruis Diploma Eerste Hulp.

Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een certificaat Eerste Hulp aan kinderen weet u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Ook krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen (0-1 jaar) en kinderen (1-puberteit) bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Algemeen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, elk jaar belanden er tienduizend kinderen in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval in of rondom huis.

Wat doet u als uw kind zich verslikt in een snoepje of zich brandt aan een hete vloeistof?
Moest het hoofd nou voorover of achterover worden gehouden bij die bloedneus?
En wat te doen met dat kraaltje in de neus of het oor?
Kortom, allerlei situaties waarmee we allemaal wel eens worden geconfronteerd in de omgang met kinderen.
Op Maat BHV organiseert een speciale cursus gericht op het behalen van het Oranje kruis certificaat Eerste Hulp aan kinderen.

Voor wie?

Voor iedereen vanaf 16 jaar die met kinderen werkzaam is van 0 -16 jaar en zich wil scholen op het gebied van Eerste Hulp aan kinderen. Met dit certificaat voldoen gastouders aan de eisen die de Rijksoverheid aan hen stelt.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de GGD Nederland hebben aan gastouders de eis gesteld dat zij vanaf 1 januari 2010 in het bezit moeten zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis.

Iedere houder van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij Eerste Hulp verlenen. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat EHBO’ers zonder angst of belemmering Eerste Hulp kunnen verlenen.

Toelatingseisen

Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp. Diegenen die het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis al in hun bezit hebben, krijgen na afloop een vermelding op het diploma dat zij dit certificaat behaald hebben.

Cursusinhoud

In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten. Ook komen een aantal kinderziekten aan bod en hoe u dan kunt handelen.
De cursusinhoud is gericht op de onderwerpen van de Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis.

De inhoud bestaat uit onder andere uit onderstaande onderwerpen:

* Het kind en de ontwikkeling en zijn omgeving
* Preventieve maatregelen
* Vijf belangrijke punten
* Kinderziekten en verschijnselen
* Kindermishandeling
* Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling (stabiele
zijligging)
* Letsel en ziekte van de luchtwegen (verslikking en verstikking > heimlich)
* Gebruik AED
* Vergiftiging
* Kneuzing, verstuiking en ontwrichting (mitella)
* Ernstige bloedingen en Shock (wonddrukverband)
* Uitwendige wonden (brandwonden, insectenbeten, oog-, neus-, oor, tandletsels, bevriezing en botbreuken)

Cursusduur en lestijden
De cursus bestaat uit 1 lesdag van 09.00 tot 17.00 uur

WAAROM BVH

Is BHV verplicht?

Ja, binnen elk bedrijf is het volgens de Arbo-wet verplicht deskundige bijstand op het gebied van BHV te hebben geregeld. Afhankelijk van onder andere de grootte van een bedrijf bent u dan ook als werkgever verplicht één of meer werknemers op te leiden tot bedrijfshulpverlener.

Er is een aantal eisen waaraan werkgevers moeten voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze eisen zijn terug te vinden in de Arbo-wet en in het bijbehorende Arbo-besluit. Daar staan tevens de taken en verplichtingen van een BHV’er in omschreven.

Bij het organiseren van bedrijfshulpverlening is het van belang dat de werkgever de volgende stappen onderneemt:

– Risico-inventarisatie en -evaluatie
– Overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
– Aanwijzen van bedrijfshulpverleners
– Bedrijfshulpverleners opleiden
– Ontruimingsplan
– Communicatie
– Oefeningen.

Waarbij als eisen worden gesteld:

De organisatie van de BHV en daarmee tevens het aantal BHV-ers, hun opleiding, bereikbaarheid, beschikbaarheid, uitrusting en geoefendheid en de middelen en voorzieningen ten behoeve van de BHV moeten zodanig zijn dat de taakvervulling op het gebied van BHV onder alle omstandigheden gewaarborgd is.

De werkgever moet de BHV zodanig organiseren dat binnen enkele minuten na het plaatsvinden van een ongeval de BHV-taken op adequate wijze kunnen worden vervuld en dat na aankomst van (professionele) hulporganisaties deze op adequate wijze kunnen worden bijgestaan (de voorpostfunctie).

Als er risico’s zijn voor de veiligheid of gezondheid van andere werknemers in de nabije omgeving van het bedrijf, dan moeten de betrokken werkgevers zodanige organisatorische maatregelen op het gebied van de BHV nemen, dat de betrokken BHV’ers bij een ongeval over en weer bijstand kunnen verlenen.

Een goede communicatie en afstemming met de parate externe hulpverleningsorganisaties moet zijn gewaarborgd.

Als werkgevers voor de uitvoering van hun BHV-taken gezamenlijke bedrijfshulpverlening organiseren, dan moeten de afspraken daarover schriftelijk worden vastgelegd.

RI&E

Risico’s beperken is vooruitkijken

Basis voor het werken aan goede arbeidsomstandigheden is het kennen van de risico’s.
Als u de risico’s van uw organisatie kent, kunt u gericht werken aan het voorkomen van ongewenste situaties en het voorbereiden op de inzet van uw bedrijfsnoodorganisatie.

Elke organisatie kent bedrijfsspecifieke risico’s.
Vaak zijn dit er meer dan u in eerste instantie denkt.
Niet alleen mogelijke ongelukken met machines, materieel of aanwezigheid van gevaarlijke stoffen maar ook de werkdruk en de belasting van uw personeel kunnen behoorlijke risico’s vormen.
Volgens de Arbowet (artikel 5) is elke werkgever verplicht om gevaren en risico beperkende maatregelen te beschrijven.

Aanvullende scenario’s

Naast de standaardscenario’s die in het bedrijfsnoodplan staan, kan uw organisatie ook met specifieke calamiteiten te maken krijgen. Uitgaande van de risico inventarisatie en evaluatie kunnen aanvullende scenario’s in het bedrijfsnoodplan opgenomen worden.
Te denken valt aan:

* Een calamiteit met gevaarlijke stoffen
* Verdachte enveloppen of pakketten
* De uitval van gas / water / elektriciteit
* Een overval, gijzeling
* Agressie en geweld
* Besmetting en natuurgeweld

Van iedere calamiteit waarvan het zinvol is deze op te nemen in het bedrijfsnoodplan kan een maatwerkscenario opgesteld worden.

Wij willen u hier graag bij helpen en adviseren.

CONTACT

BEL ONS

Op werk dagen van 08:00-20:00

OF VUL ONDERSTAAND FORMULIER IN

OFFERTE

10 CURSISTEN BETAAL ER 9

ACTIE IS NOG GELDIG TOT

Days
Hours
Minutes
Seconds

OF NEEM CONTACT OP VOOR DE OVERIGE KORTINGEN